ZMĚŘTE SI SVOU BOLEST

Abychom mohli bolest účinně léčit, je třeba ji také pravidelně hodnotit (podobně jako krevní tlak, puls, dýchání a teplotu). Bolest je subjektivní, každý ji vnímá jinak a jen nemocný ví jakou má bolest.

 
Jak tedy bolest měřit?

 

Nejčastěji se k měření intenzity bolesti používá vizuální analogová a číselná škála (VAS) 


Pacient vyznačí na deseticentimetrové úsečce svou bolest z hlediska její síly od 0 (žádná bolest) do 10 (nejsilnější bolest jakou si dokáže představit). Opakovaná měření si nemocný zaznamenává do svého deníku bolesti.

Ošetřujícímu lékaři podávají věrohodné informace o vývoji stavu a účinnosti léčby. Do deníku bolesti by měl nemocný zaznamenat i vedlejší účinky léčby (např. ospalost, nepříjemné sny, nevolnost, zácpu, problémy s příjmem potravy) rozsah aktivit, délku spánku apod.

 

Měření bolesti by mělo být nedílnou součástí Vašeho vyšetření při léčbě bolesti!

- má se provádět pravidelně a to při vstupním vyšetření i následných kontrolách stavu

- průběžný vývoj zjištěných hodnot ukazuje, zda je léčba účinná či ne

- pokud se intenzita bolesti přes nasazenou léčbu nesnižuje, je třeba léčbu změnit

 

 

Vizuální analogová a číselná škála (VAS).

VAS 1–3 
Trápí Vás slabá bolest, můžete užívat běžné léky proti bolesti, 
porada s Vaším lékařem je vhodná.

 

VAS 4–6 
Trpíte středně silnou bolestí, je možné, že není léčena správně. 
Není nutné trpět v klidu ani při pohybu. Ptejte se Vašeho lékaře, zda je léčba dostatečná a co můžete udělat pro dosažení úlevy. Můžete také vyhledat specialistu – algeziologa.

 

VAS 7–10 
Trpíte silnou bolestí a pokud nemůžete v noci spát, je téměř jisté, že jste léčeni nedostatečně. 
Pokud Vám lékař nedokáže zajistit úlevu, vyhledejte specialistu – algeziologa. Mějte na paměti, že na bolest této intenzity je normální indikovaně užívat opioidní analgetika.

Copyrights © 2018 - 2024 NechciBolest.cz